Koninginnenpage

>> Vlindersoorten >> Grote pages

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

E: Swallowtail
D: Schwalbenschwanz
F: Le Grand Porte-queue

Vliegtijd: Eind april tot midden juni en begin juli tot begin september
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen
Leefgebied: Bloemrijke graslanden, bermen, akkers en tuinen
Waardplant: Schermbloemigen, vooral peen en venkel

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Papilio machaon 01

juli 2011, Sint-Pietersberg

2012 Papilio machaon 01

augustus 2012, Limousin, Frankrijk