Apollovlinder

>> Vlindersoorten >> Grote pages

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

E: Apollo
D: Apollo
F: l’Apollon

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in het Moezeldal
Leefgebied: Droge, steile hellingen
Waardplant: Wit vetkruid

Rode lijst: EU kwetsbaar

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

2014 Parnassius apollo 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2014 Parnassius apollo 02

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk