Zuidelijke pijpbloemvlinder

>> Vlindersoorten >> Grote pages

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

E: Southern festoon
D: Osterluzeifalter
F: La Diane

Vliegtijd: April tot juni
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in zuid-Frankrijk
Leefgebied: Variërend van moerassige open plekken langs beken tot droge, zonnige, rotsachtige plekken
Waardplant: Pijpbloem

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk