Scheefbloemwitje

>> Vlindersoorten >> Witjes

Pieris mannii (Mayer, 1851)

E: Southern small white
D: Karstweißling
F: Piéride de l’ibéride

Vliegtijd: Van april tot september
Voorkomen: Van oorsprong uit berggebieden in Midden- en Zuid-Europa. Sinds 2008 uitbreidend in noordelijke richting en in 2015 voor het eerst waargenomen in Nederland.
Leefgebied: In Midden- en Zuid-Europa voornamelijk op rotsachtige plekken. In noordelijke gebieden zijn met name rotstuintjes met scheefbloem
Waardplant: Scheefbloem

Rode lijst: EU Thans niet bedreigd

juni 2017, Moezeldal, Duitsland