Klein geaderd witje

>> Vlindersoorten >> Witjes

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

E: Green-veined White
D: Rapsweissling
F: Piéride du Navet

Vliegtijd: Eind april tot midden juni en begin juli tot midden september
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Komt in alle biotooptypen voor
Waardplant: Kruisbloemigen

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Pieris napi 01

april 2011, Roosendaalse Vliet

2013 Pieris napi 01          2013 Pieris napi 03
Links: mei 2013, Oude Buisse Heide
Rechts: mei 2013, Olde Maten

2013 Pieris napi 02

mei 2013, Olde Maten

2013 Pieris napi 04

augustus 2013, Tuin

2014 Pieris napi 01

april 2014, Pannenhoef