Klein koolwitje

>> Vlindersoorten >> Witjes

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

E: Small White
D: Kleiner Kohlweissling
F: Piéride de la rave

Vliegtijd: Eind april tot midden juni en begin juli tot eind september
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Komt in alle biotooptypen voor
Waardplant: Kruisbloemigen

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Pieris rapae 01

juni 2011, Roosendaalse Vliet

2011 Pieris rapae 02

juni 2011, Roosendaalse Vliet

2012 Pieris rapae 01

augustus 2012, Tuin

2015 Pieris rapae 01

juni 2015, Moezeldal, Duitsland

2016 Pieris rapae 01

april 2016, Moerputten