Tweekleurig hooibeestje

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

E: Pearly Heath
D: Perlgrasfalter
F: Céphale

Vliegtijd: Begin juni tot midden juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Droge graslanden en bosranden
Waardplant: Diverse grassen, waaronder schapengras, gevinde kortsteel

Rode lijst: NL verdwenen sinds 1988, VL dwaalgast WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

2012 Coenonympha arcania 01

mei 2012, Eifel, Duitsland

2014 Coenonympha arcania 01

mei 2014, Gaume, Frankrijk