Hooibeestje

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

E: Small Heath
D: Kleines Wiesenvögelchen
F: Le Procris, Fadet commun

Vliegtijd: Midden mei tot begin september
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Graslanden, heiden, duinen
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

2015 Coenonympha pamphilus 01

juli 2015, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Italië

2014 Coenonympha pamphilus 01

mei 2014, Gaume, België

2013 Coenonympha pamphilus 02

augustus 2013, Roosendaalse Vliet

2013 Coenonympha pamphilus 01

juni 2013, Eifel, Duitsland

2011 Coenonympha pamphilus 01

mei 2011, Pergola, Italië

2011 Coenonympha pamphilus 02

mei 2011, Pergola, Italië