Veenhooibeestje

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Coenonympha tullia (Müller, 1764)

E: Large Heath
D: Grosses Wiesenvögelchen
F: Le Fadet des tourbières

Vliegtijd: Midden juni tot eind juli
Voorkomen: Een uiterst zeldzame standvlinder die nog slechts voorkomt op vier plaatsen in Drenthe en Zuidoost-Friesland
Leefgebied: Moerassen, natte heiden en venen
Waardplant: Voornamelijk eenarig wollegras, ook zwenkgras

Rode lijst: NL ernstig bedreigd, VL verdwenen sinds 1995, WL ernstig bedreigd, EU kwetsbaar

2014 Coenonympha tullia 01

juni 2014, Fochteloërveen

2014 Coenonympha tullia 02

juni 2014, Fochteloërveen