Zomererebia

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Erebia aethiops (Esper, 1777)

E: Scotch Argus
D: Graubindiger Mohrenfalter
F: Le Moiré sylvicole

Vliegtijd: Midden juli tot begin september
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en de Ardennen
Leefgebied: Bosranden, matig vochtige graslanden en bermen met bomen of struiken
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: NL dwaalgast, VL dwaalgast, WL ernstig bedreigd

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland

2014 Erebia aethiops 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk