Grote erebia

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Erebia euryale (Esper, 1805)

E: Large ringlet
D: Weißbindiger Bergwald-Mohrenfalter
F: Le Moiré frange-pie

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: Onder andere in de Alpen en de Pyreneeën
Leefgebied: Grazige, bloemrijke open plaatsen in dennenbos, grazige hellingen boven de boomgrens.
Waardplant: Verschillende grassoorten

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

2014 Erebia euryale 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk