Boserebia

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Erebia ligea (Linnaeus, 1758)

E: Arran Brown
D: Großer Mohrenfalter
F: Le Moiré blanc-fascie

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel
Leefgebied: Bossen en bosranden, open plekken in bossen
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: NL dwaalgast, VL dwaalgast, WL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland