Voorjaarserebia

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

E: Woodland Ringlet
D: Rundaugen-Mohrenfalter
F: Moiré franconien

Vliegtijd: Half mei tot eind juni
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Schrale droge kalkgraslanden in heuvelachtig gebied
Waardplant: Diverse grassen

Rode lijst: NL dwaalgast, VL dwaalgast, WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland