Kleine boswachter

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)

E: Rock Grayling
D: Kleine Waldportier
F: Le Petit sylvandre

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: Niet in de Benelux, onder andere in Maasdal in Frankrijk, Oost-Duitsland
Leefgebied: Droge graslanden in bergachtige gebieden
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

2012 Hipparchia alcyone 01

augustus 2012, Pyreneeën, Spanje