Heivlinder

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

E: Grayling
D: Rostbinde
F: l’Agreste

Vliegtijd: Midden juli tot begin september
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen
Leefgebied: Droge heiden en heischrale graslanden
Waardplant: Diverse grassen, waaronder schapengras, rood zwenkgras, gewoon struikgras

Rode lijst: NL gevoelig, VL bedreigd, WL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2011 Hipparchia semele 01

augustus 2011, Texel

2011 Hipparchia semele 02

augustus 2011, Texel

2011 Hipparchia semele 03

augustus 2011, Texel