Rotsvlinder

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

E: Large Wall Brown
D: Braunauge
F: Le Némusian, L’Ariane

Vliegtijd: Eind juni tot eind juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Graslanden op stenige hellingen
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: NL en VL dwaalgast, WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

2013 Lasiommata maera 01

augustus 2013, Viroinval, België

2013 Lasiommata maera 02

augustus 2013, Viroinval, België

2015 Lasiommata maera 01

juli 2015, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Italië