Argusvlinder

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

E: Wall Brown
D: Mauerfuchs
F: Le Satyre, La Mégère

Vliegtijd: Midden mei tot eind juni en eind juli tot begin september
Voorkomen: De argusvlinder was een algemene standvlinder, maar vertoont de laatste decennia sterke achteruitgang, voornamelijk op zandgronden
Leefgebied: Graslanden
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: NL thans niet bedreigd*, VL bedreigd, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd
*Naar verwachting zal de status in een volgende rode lijst worden gewijzigd naar kwetsbaar of bedreigd in verband met de sterke achteruitgang

2011 Lasiommata megera 03

augustus 2011, Texel

2011 Lasiommata megera 01

april 2011, Roosendaalse Vliet

2011 Lasiommata megera 02

mei 2011, Pergola, Italië

2016 Lasiommata megera 01

mei 2016, Cévennes, Frankrijk