Bruin zandoogje

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

E: Meadow Brown
D: Grosses Ochsenauge
F: Le Myrtil

Vliegtijd: Eind juni tot midden augustus
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Kruidenrijke graslanden en bermen
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

juli 2017, Eifel, Duitsland

2014 Maniola jurtina 01

juni 2014, Moerputten

2011 Maniola jurtina 03

juni 2011, Rucphense bossen