Dambordje

>> Vlindersoorten >> Zandoogjes

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

E: Marbled White
D: Schachbrett
F: Le Demi-Deuil

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: In Nederland is het Dambordje een zeer zeldzame onregelmatige standvlinder. De dichtstbijzijnde stabiele populatie is te vinden op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg, op minder dan één kilometer van de Nederlandse grens. Verder is deze vlinder in hoge dichtheid te vinden in de Ardennen en de Eifel.
Leefgebied: Bloemrijke graslanden
Waardplant: Diverse grassoorten

Rode lijst: NL onregelmatige standvlinder, VL verdwenen sinds 2004, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland